011-40705070  or  
Call me
Download our Mobile App
Select Board & Class
  • Select Board
  • Select Class
 

 tell me the summary for dukh ka adhikar by yashpal

 

Asked by Amish Tp , on 28/4/14

badges

dukh ka adikaar ka saar hi :

DUKH KA ADHIKAAR EK VAYNGPURN RACHANA HI.ISME IS BAATH KA PRAKITH KIYA GAYA HI KI LOG GARIBO KE DUKH KO DUKH HI NAHI SAMAJ TE HI.UNEH BEKAR SAMAJ KAR BAIT JATE HI.

Posted by Arshatullah Mohammed(Delhi Public School) on 21/6/13

View More Answer
badges
summary of dukh

Posted by Blessy(TIMPANY STEEL CITY SCHOOL) on 28/6/15

Add Your Answer

Show More Questions