011-40705070  or  
Call me
Download our Mobile App
Select Board & Class
  • Select Board
  • Select Class
Amish Tp from DAV Public School , asked a question
Subject: Hindi , asked on 28/4/14

 tell me the summary for dukh ka adhikar by yashpal

 

Arshatullah Mohammed , From Delhi Public School , added an answer
Answered on 21/6/13

dukh ka adikaar ka saar hi :

DUKH KA ADHIKAAR EK VAYNGPURN RACHANA HI.ISME IS BAATH KA PRAKITH KIYA GAYA HI KI LOG GARIBO KE DUKH KO DUKH HI NAHI SAMAJ TE HI.UNEH BEKAR SAMAJ KAR BAIT JATE HI.

View More 1 Answer
Blessy , From Timpany Steel City School , added an answer
Answered on 28/6/15
summary of dukh

Add an Answer