Akal badi ya bhens wat do u think is bigger!!!

 akal...:P

  • 2

akkal

  • 1

Akal !!!  XD........... :P

  • 1

AKAL aur bhens mei similarity kya hai???!!! (plz ans.)

  • 0

akal obviously

n akal n bhens main yahi similarity hai ki akal bara hota hai as ans in above Q n bhens bhi dikhne main bari hoti hai!!!!!!!!!@@@@@

  • 0
akallllll
dono hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii


 
  • 0
akalll
dono hii


 
  • 0
akal dono hi


 
  • 0
Akal
 
  • 0
What are you looking for?