bacha pani pee raha hai aur khana kha raha hai toh isse ekkarmak  kahenge yah phir deukarmak kahenge?

ekkarmark

  • 1

 ekkarmark

  • 1
What are you looking for?