bal gobin bhagat ke sangit ko jadu kyo kaha hai?

kyuki uski madur sangeet ke taal ke sath hi loog apne kam karte . jaise halvalo ke pao taal ke sath uthne lage ,ropayi karne walo ke hath ek kram se chalne lage , bache jhumne lage, mahilao ke hoot fadak uthe. pure vatavarand me uske sangeet ka jado fala hue tha.

plz hit thumbs up.

  • 2
What are you looking for?