barkha mean subah

barkha ka matlab varsha ya baarish hota hai naki subah

  • 1
What are you looking for?