bhasha ke kitane bhed hai.

 bhsha ke char bhed hai.

 • -1

 bhasha ke doh bhed hain jo hain maukhik or likhit.

 • 1

 Hi!

Bhasha ke dho bhed hai:

Moukik basha

Likit bhasha

Cheers!

 • -1

 bhasha ki dho bhed hai

 • -1

bhasha ke 3 bhed hai mokhik ,likhit aur sanketik(language of signs)

 • -1

 Bhasha ke mukhyata do bhed hai mokhik aur likhit lekin sanketik rup bhi bhasha ka ek rup hai 

 • 1

 teen [3]

 • -1

 bhasha ke ten bhed hote hai.

 • -1

Hi!

Bhasha ke dho bhed hai:

Moukik basha

Likit bhasha(kabhi kabhi sanketik bhi)

Cheers!

 • 1

Bhasha ke chai bhed hai

 • -1

Bhasha ke 2 bhed hai:

maukhik

likhit

 • 1

Bhasha ke 2 bhed hai:

maukhik

likhit

 • 0

Bhasha ke 2 bhed hai:

maukhik

likhit

 • 0

Bhasha ke teen bhed hain. 1. maukhik bhasha 2. sanketik bhasha 3. likhit bhasha

Mahipal sharma

 • -1

Bhasha ke teen bhed hain. 1. maukhik bhasha 2. sanketik bhasha 3. likhit bhasha

I think this answer will you like

 • 1
Bhasha ke teen bhed hote hain

1.maukhik bhasha
2.likhit bhasha
3.sanketik bhasha

Maukhik bhasha -muh se bolke aur sunne waali bhasha.

Likhit bhasha - likhke aur padne waali bhasha.

Sanketik bhasha - ishaaron mein cheesein batane waali bhasha.
 • -1
Bhasha ke do bhed hote hai -
Maukhik
Likhit
 • 0
Likhit aur Maukhik
 • 0
3 bhed hain
 • 0
The two main parts of bhasha is maukhik and lukhit
 • 2
bhasha k bhed

 • 0
3 ?????,?????,????????
 • 0
bhasha ke do wale maukhik aur Likhit
 • 0
bhasha ke do Bhed Hai Likhit tatha maukhik
 • 0
Bhasa ke 3 bhed hai
 • 0
Please find this answer

 • 0
Bhasha ki 2 bhed hote hai.
 • 0
bhasha ke do Bhed maukhik aur Likhit
 • 0
Basha ke 2 bhed hai likhit maukhit
Sanskrit me 3 bhed hai
 • 0
bhasha ke teen Bhed Hain pahla maukhik dusra Likhit aur Disha
 • 0
bhasha ke teen Bhed Hai Likhit mauke Sanskriti
 • 0
2 bhed  moukhik aur likhit
 
 • 0
3 bhed hote he
 • 0
bhasha ke do Bete Hai
 • 0
Bhasha ke 2 (do) bhed h
 • 0
bhasha ke do Bhed hai
 • 0
Do need hai
 • 0
Bhasha ke tin bhed hote hai- Likhit bhasha, Moukhik bhasha, sanketik bhasha. Par sanketik bhasha abhi jyada prayog me nahi aati hai.
 • 0
What are you looking for?