bhasha ke kitne prakar he.

 bhasha ke 2 prakar hai - 

1- maukhik bhasha

2-  likhit bhasha

 

ok ?

  • 0

bhasha ke tin prakar hote hain...

  • 0

likhit maukhik aur sanketik....

  • 0

likhit,moukhik aur sankhetik

  • 0

1) MAUKHIK BHASHA

2) LIKHIT BHASHA 

3) SANKHETIC BHASHA

 

got it.............

  • 1

3

  • 0

bhasha keteen prakar hote hai:-1.maukhik bhasha 2. sanketik bhasha 3.likhit bhasha

  • 0
Naitik aur maukhik bhasha
  • 0
bhasha ke to type hai
  • 0
bhasha ke do Prakar Hote Hain
  • 0
What are you looking for?