bhudan kon sa samas he 1 tatpurush 2 krama 3 davand 4 avavvi

What are you looking for?