can anyone tell me what is the difference between sankhya wachak visheshan and pariman vachak visheshan?

ve visheshan jo sangya athava saravnam ki sankhaya ka bodh karate hai sankhya wachak kahlate hai...

jin visheshan shabdo se kissi vastu ke maap toul sambandhi visheshta ka bodh ho pariman vachak visheshn hote hai

NISHCHIT PARIMAN WACHAK: JISME NISHCHIT MATRA KA BODH HO

ANISHCHIT PARIMAN WACHAK: JISME ANISHCHIT MATRA KA BODH HO

  • 6
What are you looking for?