Can you give me the mool bhav of poem agneepath

the mool bhaav of the p[oem agneepath is that 'kavi nsan se keh rahe han ki he aadmi tumhekoi tumhe chahe kitna hi madad ke liye haath de-de tumhe use chhodkar parishram ke path par aage badhna hai. tumne aek baar jo faisla kar liya use poora kar ke hi chhodna hai, kaayaron ki tarah peeche mudkar nahi dekhnaa hai, aur hamesha parishram kar jeewan mein aage badhte rehena hai.' this is the mool bhaav of the poem my freind . hope my answer helps.

  • 2

¹‡‚ ‚˜‹‚ ‡ ¨¹€‚ ¨ š¹ ” ‰¨• Ÿ• ¨ •¨ š¹

  • -7

the mool bhaav of the p[oem agneepath is that 'kavi nsan se keh rahe han ki he aadmi tumhekoi tumhe chahe kitna hi madad ke liye haath de-de tumhe use chhodkar parishram ke path par aage badhna hai. tumne aek baar jo faisla kar liya use poora kar ke hi chhodna hai, kaayaron ki tarah peeche mudkar nahi dekhnaa hai, aur hamesha parishram kar jeewan mein aage badhte rehena hai.' this is the mool bhaav of the poem my freind . hope my answer helps.

  • -1
What are you looking for?