darji ka stri ling kya hai?

sunar ka stri ling kya hai?

mahila vastra karta aur sonarin.........

hope it helps......i have just tried k? as i m nt a hindi student i love sanskrit.......

  • 0

both of them are pulling

  • 0

darjin

sunarin :)

  • 0
What are you looking for?