frame sentences for each of the word given below in hindi:-

1)kalpana
2)ardh (economy)
3)kasht
4)aneethi
5)aadhur
6)shareer
7)dhuk
8)sahithya
9)shabdh
​10)kul

1) muzhe kalpana nahi thi ki tum aache number se pass ho jaoge.
2)hamare ardh mantri arun jately hai.
3)tum kitne kasht karoge.
4)yeha sansar ke khilaf aneethi hai.
5)hame bado ka aadhur karana chahiye.
6)tumhara shareer bukhar se tap raha hai.
7)mere dost ke guzar jane par muzhe dhuk ho raha hai.
8)akhbar me kai sahithya aate hai.
9)mere dost ne do shabdh kahe.
10)hum kul milakar das loag hai
  • 2
What are you looking for?