hame hindi main badi ki aur choti ki ka prayog kab karna chahiye...???

choti ki normally har jagah use hoti hai and badi ki kisi sanghya (noun) ke baad hota hai.....!!!!

cheerz guys......Thumbs up plz.....!!!

  • 1

choti ki is also used before writing indirect speech

  • 1
What are you looking for?