jal mein reh kar magar se bair....

iska hindi mein matlab aur ek sentence...........

iska matlab hai 
kisi shatishaali ke elake mai rehte hui usse dushmani karna
 
  • -1
usiki field mayn usi say takrana means agar koi insan kisi chig may best hai or tum usay usi chig kay liye challenge kar rahe ho
  • 0
What are you looking for?