Kaartoos shirshak ki sarthakarta

Kartoos naam bilkul uchit hai chuki wazir ali crnal ke kheme me ghos kar usse kartoos leliya atah is puri akanki me kartoos lena ke jokhem aur sahas ko darshaya gya hai isliye kartoos naam purn roop se sarthak hai....iske alawa path ka naam "sahasi wazir ali" ya "jabas wazir ali"
  • 2
jhg
  • 0
thank shreyanshu
  • 1
What are you looking for?