kaksha Mein Pratinidhi hone ke Naate ganit Vishay ko Behtar karne ke liye kaksha ki taraf se ganit Vishay ke liye atirikt kaksha ki vyavastha karne ke liye pradhanacharya ko Patra likhiye

Hope it helps you!!

  • 5
Thank you so much for this Answer!!!☺
  • 3
What are you looking for?