kavi ka mannana hai ki aaj shoshankari takate adhik havi ho rahi hai."aaj ki shoshankari shaktiyan" vishay par ek anuched likhiye. plz plz plz plz answer this question its urgent.

shoshankariyon ko jeene ka koi hak nahi hai

  • 1
Aaaj ki shoshankari shaktiyo par ........
  • 3
I have no anz sry...
  • 4
I also want this answer please please answer it
  • 1
nice question.
  • 0
Aaj ki shoshankari shaktiya vishay per anuchad
  • 0
What are you looking for?