kehti hui yon uttra ke netra jal se bhar gaye him ke knon se puran mano ho gaye pankaj naye which alankar it is

Utpreksha

'Mano" is the vachak shabd of utpreksha

  • 0
What are you looking for?