kha kha kar kuch payega nahi na kha kar banega ahankari ka bhav

 jada khane se lazy ho jate hai n na khane se hme khud pe control kr paane ka ghamand ho jata h 

  • -1

iska arth hai yadi hum apni sukh suvidhaon ki poorti karte rahenge to bhi hume shanti nahin milegi aur yadi hum sab kuch tyag kar tpaswi ban jayenge to hum mein ahankar yani ghamand aa jayega...

  • 1
KYA KARNA HAIN???
  • -3
hello...
  • 0
cjgc
  • -1
Kha kha kar kuch payega nahi na kha kar banega ahankari ka behavior same kha thabi joga sambhavi khulagi Sankar band wakhaya
  • 0
What are you looking for?