Koi Maharastra se hai ???

Hnjiii mee
 • 0
Yes. I. Am. Living. In. Maharashtra
 • 0
GM
Marathi ati hai???
 • 0
Ha aati hai
 • 0
Shubh prabhat
 • 0
Namskar tr Marathi madhye bola na..
 • 0
Mujhe. Bhi. Aati. Hai
 • 0
Namskar namskar
 • 0
Okkk. Aata. Mi. Marathi. Bolto
 • 0
Nai Vasant tu chindi bol
 • 0
Ram Ram Dhanak Kashi ahes
 • 0
Me mast ani tu
 • 0
Ok. Aapun. Chindi. Bolega.
 • 0
Kddkkkk
 • 0
Mg aanakhi ky Vishesh:);)
 • 0
Kai nai tuch sang
 • 0
Tu Maharashtra madhe kuthlya district madhun aahes
 • 0
Sorry for late response
 • 0
Gelat kai re dogh pn
 • 0
Kahi khas Vishesh nhi
 • 0
Mi sataryat rahate N tu
 • 0
Sorry kashala
No sorry No thanks
 • 0
What are you looking for?