kya aap plz mujhe nana sahib ki putri ki devi maina ko bhasm kar diya gaya ka saransh (summary) likh kar de sakte hai........

sorry yaar mai nahi bheej sakta it is too long
 
  • 1
It is just a story between Nana saheb,Maina and Mary and how General hey tries to help her.
  • 0
What are you looking for?