le chala sath me tujhe kanak, jyo bhikshuk lekar swarn kanak

is yamak or utpreksha

  • 0
Utpreksha
  • 1
The alankar is
utpreksha
 alankar .
 
  • 1
What are you looking for?