Lokgeet shastriya Sangeet se bhinn Kaise hai?

lokgeet apne lachilepen, tazgi, lokpriyata ke vajh se shastriya sangeet se bhinn hote hai. ene gane ke liye shastriya sangeet jase sadhna ki zarrorath naghi hothi.
  • 7
Arpita
  • 1
read the chapter carefully u will get the answer
  • 4
What are you looking for?