manav sanskrati ek avibhajya vastu ku he

 manav sanskriti ek avibhajya vastu isliye mani jati hai kyunki manv sankriti use mana jata hai jo hamre liye  kalyankari ho aur ise dhrama jati ke naam par baata nai ja sakta manav sankriti manav dwara sab ke kalyan ke liye hai aur koi ise badal nahi sakat ye atut hai sabke dwar sabke liye hai

  • 1

 pls tell me did u like this answer n r u satisfied with it

  • 1

 wat is the meaning of avibhajya

  • -1

 jo vibhajit na ho sake means which cannot be separated 

  • 0
What are you looking for?