Matmaila ka samas vigrah aur bhed

Mitti jaisa maila
  • -1
Mitti ke saman maila
Karamdharaya
  • 0
What are you looking for?