maukhik bhasha aur likhit bhasha kya hai 

maukhik bhasa use kahte hai jise bola jai or likhit bhasha use kaihte hai jo ki likha jai.

  • 1
What are you looking for?