Mirabai ne subhah ke sma ka varnan kis prkar kiya h

Please find this answer
  • 1
see this fromNCERT solutions
  • 1
subha ka ?????
 
  • 0
meerabai ne subah ka varnan kiya hai jab subah ho chuki hai ,har ghar ke dwaar khul chuke hai,jab gopiyan  dahi math rahi hai
sabhi bache ghar ke bahar aakar khel rahe hai ...is prakar meerabai ne subah ka varna kiya h
  • 1
kljklk
  • 0
What are you looking for?