Muharram 10 din ka hota hai, aur us samay bismillah kahan ke pariwar ka koi vyakti shehnai nahin bajata tha. Par likha hai ki bismillah khan aanthve din  shehnai bajate hue dalmandi mein fatman jaate the. Aisa kaise? 

नौहा का अर्थ होता है; शुक धुन। यह संगीत नहीं है, एक धुन है, जो शोक को व्यक्त करती है। जिस तरह लोग रोते-पीटते जाते हैं, वैसे ही वह नौहा रूपी शोक धुन बजाते हुए जाते हैं और अपने दुख व्यक्त करते हैं।

  • 0
What are you looking for?