neel jal mein ya kisiki gaur jhilmil dehjaise hil rahi

is sentence mein kaun sa alankar hai

2) shosan-dushan chodo crandan

is mein kaun sa alankar hai

3) van shardi chandrika chadar odhe

isme bhi kaun sa alankar hai?

 3)Anupras

  • 1

1) upma alankar

2) anupras

3) rupak alankar

  • 0
789
  • 0
What are you looking for?