Nimnlikhit vakyon main se sarvnaam aur saarvanamik visheshan chaantker likhiye -

1) Meri pustake mez par hain.

2) Jo neta yahan aaye hain, ve prashansa ke yogya hain.

1. मेरी सार्वनामिक विशेषण
2. सर्वनाम

  • 0
What are you looking for?