'NIRADHAR' SHABDH me se upsarg aur pratyay pahchaniye.

मित्र इसमें दो उपसर्गों का प्रयोग किया गया है-
निर्+आ+धार (मूल शब्द)

  • 3
Isme upsarg hai 'NIR' air mool shabd hai 'AADHAR'. Isme koi pratyae nahi hai.
Aasha hai aapko isse madad mili hogi....
  • 3
NIR dhar
  • 1
NIR upsarg. dhar prathye
  • 4
What are you looking for?