paani mein reh kar magar se bair

kya yeh muhavara hai?

iska meaning and sentence... please

ashara dhana wala ko dhamkana.sentence:-ram na dhruv ko khub padaya likhaya lakin aab dhruv ram ko ankha dikhata ha ya to vahi bhat hui jal ma reh ker maghar se bairnote :-yaha paani nahi jal aya ga
  • 1
What are you looking for?