padaakku mein pratyay kaun sa hai?

पढ़ाकू में प्रत्यय हैं आकू 

  • 0

aku

  • 1

u

  • 0

padakku ka pratyay hai "aku"

  • 1

Padaaku me prathyay "aaku" hai.

  • 1

ku is pratya

  • 0

 akku pratyay hai kyomki pad ek shabd hai which we know

  • 0
What are you looking for?