Please solve Q.No.2

 • 0
Any one?
 • -1
hloo
 • 0
Hiiii bro
 • 0
Hey bro
 • 0
Hi kanupriya.. long time no see.. where were you?
 • 0
Sal.am Walekum Miya Ja.an
 • 0
Walekum Aslam..
 • 0
aur sab khairiyat To Hai
 • 0
bhai jaan
 • 0
Ji alhamdulillah.. aap bataiye
 • 0
Allah Tala ki Meherbani se ham bhi bahut acche Hain
 • 0
Mashallah
 • 0
Aur sab.. walid walida kese hain?
 • 0
What are you looking for?