please tell me the difference between kartrivachya, karmavachya and bhav-vachya...

kartrivach karta prmukh hota hai

karmvach mei karm ki pradhanta hoti hai

bav vachya mei rachna ke antargat asamarththa soochak vaaky aate hai aur karta ki asamarth tha suchit karte hai.....

 

hope this helps u

  • 0

yes

  • -1
In me inki pradhanta hoti hai Kartri vachaya: karta Karma vachaya: karma Bhav vachaya: bhav
  • 1
Jis vachya me vachya bindu 'karta'h use kartvachya kahte h.
Jis vachya me vachya bindu 'karma'h use karmvachya kahte h.
Jis vachya me vachya bindu na 'karta'h na to 'karma' balki kriya k bhav hi mukhya ho
  • 0
What are you looking for?