plz give me the explanation of following doha

 

utha baboola prem ka, tinka uda akas

tinka tinka ho gaya, tinka tinke paas

Tinka means a grass particle

  • 0
Tinka meaning - tukda - tukdaTinke - jinke
  • -1
Please find this answer

  • 0
What are you looking for?