Prakritik saundarya ka kya aarth hai? Please urgent!!

It translates to "Natural beauty". Prakritik as in 'Natural' and Saundarya as in 'Beauty'.
Prakritik Saundarya ka arth hai ' Har jagah par paaye jaane waale vaatavaran ki sundarta'.
 

  • 1
What are you looking for?