rakth aur hamara sharir pat me iodioms meaning and sentence

me kyuin kara karma plautlet mea sharir ko bimbanu hae.

  • 0

me kyuin kara karma plautlet mea sharir ko bimbanu hae.

  • 0
What are you looking for?