Sadak ke kinare Ek Sundar flat Mein baithak ka Drishya uska Ek darvaja Sadak wale baramade mein khulata hai use per Ek Phool Rakha Hai is baithak ki puri tasvir banao

I DO NOT UNDERSTAND WHAt do you want to ask
  • 1
What are you looking for?