'' sagar ke ur par naach-naach karti hai lehre madurgaan '' me kaun sa alankar hai ?

punrukti praksh alankar  and manavikaran alankar

  • 0
पुनरुक्ति alankar kyunki naach naach repeat ho raha hai
  • -1
Manvikaran alankar
  • 0
What are you looking for?