Sanskriti ke naam se jis koore-karkat ke dher ka bodh hota hai, veh na sanskriti hai n rakshniya vvastu . Kshan-Kshan parivatan hone vaale is sansar mein kisi bhi cheej ko pakadkar baitha nahi ja sakta. Maanav ne jab-jab pragya aur maitri bhav se kisi naye tathya ka darshan kiya hai to usne koi vastu nahi dekhi hai, jiski raksh ke liye dalbandhiyon ki jaroorat hai.

Pls explain the paragraph with special emphasis on the highlighted words. Please so very urgent...pls...

1. यहाँ संस्कृति के नाम पर बेकार की बातों को कूड़ा-करकट कहा है।
2. इस संसार में हर समय परिवर्तन होता रहता है। अतः यदि हम यह मानकर चले कि कुछ नहीं बदलेगा तो यह हमारी भूल है।  अतः परिवर्तन को स्वीकार कर हमें आगे बढ़ जाना चाहिए।

  • 1
What are you looking for?