sawtantra andolan mai bhaag lene valee mahilaon ke naam likhiye?

Usha Mehta

Rani Lakshmi Bai of Jhansi

Sarojini Naidu

 KASTURBA GANDHI 

ARUN ASAF ALI 

 Indira Gandhi 

 KAMLA NEHRU 

VIJAYALAXMI PANDIT 

MADAM CAMA

BEGUM HAZRAT MAHAL 

Padmaja Naidu 

Sucheta Kripalani 

  • 2
What are you looking for?