SUSHIR VADYA SE KYA ABHIPRAY H???

sushirvadya matlab foonkkar bajayejaane vale waadya. arab mein in vadyanko"NAY' bhi kehte hain.
  • 1
Sushir vadhyon ko funkna bahot muskil hai | Par Bismillah Khan bahoot achae is funkthe hai | Sushir vadhyon se funkna bahot muskil aur os vadhya ko bahoot muskil se Bismillah khan ache tarah funkte hai.
  • 0
Sushiar vadhya yantro mein fukh kar bajaye jaane wale yantr jese basuri,shanai,bin,nagswaram.
  • 1
What are you looking for?