"TERI BARCHINE BARCHINE HAI KHALAN KE 

BHUJ-BHUJANGESH  KI VO SANGINI BHUJANGINI SI"  ME SLESH ALANKAR KAHA HAI?

is me yamak alankar hai na ki slesh.

Got my point.

Barchine bar chine------------yani ki shastra se var chin na

  • 0
anuprash
  • 0
What are you looking for?