Vakh ke anusar manushya Sambhavi kab bnega

Jab usko samajh aayegi
  • -2
Ya lakshay is correct
  • -1
What are you looking for?