what is nij vachak swarvanam

jeen sarvanam kA paryog apaneypan ka bodh karaney key liye kiya jata hay,unhey nijvachak sarvanam kehtey hai.
  • 0
type of sarvanaam
  • 0
What are you looking for?