ekvachan ko bahuvachan mein karne ke niyam

ekvachan ko bahuvbachan mein karne ke bahut niyam hain jaise

a ki matra lagake----ladka-ladke

yan laga ke -- ladki-ladkiyan

ITYADI

  • 1
What are you looking for?